Partiprogram


Differensiert og fastsatt næringsbeskatning på varer og tjenester for de forskjellige næringsgrener må innføres
Den nye produkt og tjenestebeskatningen vil fjerne konkurransevridningen som oppstår med beskatning av overskudd, og medføre rettferdige konkurranseforhold for hele næringslivetBedriftene eller næringslivet må slippe en utidig beskatning av overskudd og med misstenkeliggjorte kontroller og byråkrati, men bli pålagt å dekke inn en skatt gjennom en fastsatt prosentsats for sitt produkt eller tjeneste, dvs. en fast næringsskatt til staten. Denne skatten skal ikke ansees som utgift eller kostnad i bedriftene, men tilsvare en fastsatt skatt på varer og tjenester, og være tilpasset og en del av fortjenestemarginene for produktene og tjenestene. Et slikt skattesystem vil skape rettferdige og likeverdige konkurranseforhold, internt for de enkelte næringsgrener, og samtidig skape et etisk, moralsk skattesystem for samfunnet og næringslivet. Et helt næringsliv sliter seg ut for å finne metoder for å redusere sine overskudd i bedriftene og dermed unngå beskatning.. Dette systemet må bort og bedriftene må få lov og forvalte sine finanser som de selv vil, under forutsetning at de betaler næringsskatt av de varer og tjenester som de selger i markedet. Landets sterkeste virkemiddel for å styre en utvikling ligger i bruken av lovsatt beskatning for samfunnet. En differensiert skattebelastning rettet mot forskjellige tjenester, varer, næringsgrener, kan avgjøre om en politisk målsetting lykkes eller ikke. Landet har i dag et sterkt behov for et nytt skattesystem, som et virkemiddel og til bruk for vår fremtidige miljøpolitikk og naturvern, og til å påvirke til god helse gjennom prisnivået på matvarer, med flere. En bedrifts målsetting vil alltid være å sikre seg stort overskudd. Overskudd eller rentabel avkastning er derfor næringslivets sterkeste motivasjonskraft for å skape og øke produksjonsverdiene i landet. Det er derfor en gåte å forstå hvorfor vi i dagens samfunn legger beskatningen mot denne virksomme kraft, eller mot overskuddene, og som inspirerer til økt verdiskapning for folket og landet i sin helhet. Estimater anslår at bruttonasjonalprodukt er redusert med ca.25 % på grunn av vårt umoderne skattesystem, som retter beskatningen mot overskuddene i bedriftene.


Trykk her for å gå tilbake.