Partiprogram

Norsk selvstendighet og frihet betinger full selvråderett over landet
Solidarisk Natomedlemskap er landets forsikring for å ivareta vår nasjonale frihet


Norge skal være en fri og uavhengig nasjon, og vi må ta til oss et stort nederlag ved å inngå allianser, unioner, EØS-avtalen, som beskjærer vår nasjonale frihet og selvstendighet. Allikevel vet vi at det kan innhentes økt frihet og selvråderett for landet ved å inngå forsvarsmessig samarbeid med andre land for å styrke nasjonalstatens forsvarsevne og selvstendighet. Derfor er partiet tilhenger av medlemskap i NATO. Det er allikevel viktig at Norge skaper et indre og sterkt selvforsvar, som vektlegger egen og hurtig forsvarsevne, og med varsomhet begrense forventningene til NATOs hurtige slagkraft. Landet har eksepsjonelt gode forutsetninger gjennom sitt maritime og topografiske landskapsutforming til å utvikle verdens beste forsvarsanlegg, og dette vil partiet vektlegge som en viktig sak, og nyttiggjøre dette som landets viktigste fundament for å forsvare nasjonal frihet og selvstendighet. Landet kan ikke vinne en krig med en stormakt, men vi kan "selge oss dyrt", som en avskrekking for å ivareta vårt lands frihet. Landbruksreformen i partiprogrammet har innebygget denne forutsetningen, og med klare målsettinger for å ivareta vår nasjonale forsvarsstrategi.  EU-medlemskap er på alle måter uforenelig med disse målsettinger, som reduserer vår nasjonale selvråderett, og det er i tillegg nødvendig å "omlegge" EØS-medlemskapet til heller å gjelde for handelsavtaler med de Europeiske, Afrikanske, Amerikanske stater, og de Asiatiske land. Landsdelsreformen eller regionreformens intensjoner i partiprogrammet tjener også oppbyggingen av et sterkt selvforsvar i landsdelsregionene og for å sikre "Norsk frihet og selvråderett i eget land".


Trykk her for å gå tilbake.