PartiprogramGrupper -- Organisasjoner -- Private iniativ og ønsker


Partiet Folkets Rettigheter støtter gruppen som arbeider mot legalisering av narkotika i samfunnet.
Gruppen arbeider på et seriøst og faglig grunnlang, og som for noen i gruppen utgjør eget erfaringsgrunnlag -- denne kunnskapen står i verdi over annen kompetanse og må derfor benyttes og vektlegges av myndighetene.


PRIVATE INITIATIV/ ØNSKER GJENNOM PARTIET FOLKETS RETTIGHETER

HUNDRE TUSEN NORSKE BORGERE HAR PROBLEMER MED Å LESE DET NORSKE SKRIFTSPRÅKET - "FR" HAR UTARBEIDET FØLGENDE RETNINGSLINJER TIL FORBEDRINGER

Det norske skriftspråk må evalueres, med sikte på å forbedre landets utforming av skriveteknikkene for det norske språk.

Det finnes ikke lovverk og nødvendige forskrifter som ivaretar nødvendige hensyn for disse behov.

Vårt lands kultur og folkets livskvalitet kan styrkes betraktelig med å gjennomføre tiltak på dette område, og som gir leseren lettvint innsikt og forståelse av det skrevne ord.

Nødvendige endringer av skriveteknikkene kan også få betydning i Europeisk sammenheng -- norsk fagkompetanse kan også fremme forslag til endringer for forskjellige språk i internasjonal sammenheng.

Språkets utforming og setningsoppbygninger, avsnitt, punkter, størrelse av skrift, og en rekke andre forhold må forbedres og oppmuntres til bruk gjennom nye lover og forskrifter.

Endringene må taes i bruk i norskopplæringen i Norge -- og aviser, bøker, internett og en rekke andre offentlige informasjonskilder må pålegges å etterkomme forbedringene for de nye skriveteknikkene.

Et forstandig folk og vår kultur, må akseptere likestillingsprinsipper for lettvindt å tilegne seg informasjon i samfunnet og at dette må gjelde for alle borgere.Trykk her for å gå tilbake.