Partiprogram

Et uavhengig demokratisk råd skal opprettes for å avgjøre berettigelser til erstatninger eller skadebot. Rådets avgjørelser skal tilkjennes makt, myndighet til å avgjøre etiske og moralske problemestillinger og å ta stilling til skyldsspørsmål om erstatnignsutbetalinger for individet, borgeren eller grupper i befolkningen. Rådet skal kunne pålegge stortinget og regjeringen reaksjoner for å utvise beklagelse for urett som er begått. Et samfunn skal styres av etiske handlinger og god moral. Dersom disse tjenlige og nyttige holdepunkter svikter, så sviktes bæresøylene som loven er bygd på. Av den grunn kan ikke samfunnets verdier for god moral og etikk, bli rettslig avgjort med loven til hjelp.

Trykk her for å gå tilbake.